JasnyHoryzont

16 tekstów – auto­rem jest Jas­ny­Hory­zont.

Na­wet gdy stoisz na stra­conej po­zyc­ji ,od­szu­kaj w so­bie ok­ruchy ambicji 

myśl
zebrała 18 fiszek • 21 lipca 2011, 21:13

Czas nas wszys­tkich kiedyś zrówna 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 lipca 2011, 14:53

Rzu­cony ka­mień często ciągnie za sobą la­winę .. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 czerwca 2011, 17:23

Cza­sem marze­nia płoną i zos­ta­je sam popiół 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 czerwca 2011, 22:56

Powrócić z Tar­czą nie na niej ,bo tyl­ko to naj­ważniej­sze w planie 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 czerwca 2011, 11:43

W bie­dzie poz­nasz człowieka ,nap­rze­ciw deszczo­wym chmurą nie możesz wyjść bez schro­nienia ... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 czerwca 2011, 21:49

I ciągle trzy­mam Twoją dłoń w mo­jej w mo­jej kiedy śpię.I udźwignę moją duszę na czas kiedy klęczę przed tobą... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 czerwca 2011, 21:41

Cza­sem zbyt dużo myślę aby oka­zać ser­ce duszy czys­tej .. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 czerwca 2011, 20:51

Na­wet nasz Anioł stróż ,pot­ra­fi się cza­sem za­gapić . 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 czerwca 2011, 20:33

Diabeł krzyczy do ucha a anioł szepcze.
I ko­go słuchać? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 czerwca 2011, 10:43
JasnyHoryzont

Dotykające , wzruszające , piękne..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JasnyHoryzont

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność